Community Land Trust Brussel

Kunnen jullie het belang van jullie specifieke doelgroep schetsen en hoe jullie deze bereiken binnen het project?

CLTB werkt uitsluitend met en voor huishoudens die in aanmerking komen voor sociale huisvesting, d.w.z. arme huishoudens of huishoudens die in armoede dreigen te vervallen. Een groot deel van onze doelgroep bestaat uit grote gezinnen. Omdat het aanbod ontoereikend is en er sprake is van discriminatie op de particuliere huurmarkt, zijn zij de eerste slachtoffers van de woningcrisis. Alle studies bevestigen dat degelijke huisvesting een cruciale factor is in de strijd tegen armoede bij huishoudens en kinderen (zie met name UNICEF, 2014). Onze aanpak stelt kinderen in staat op te groeien in geschikte en degelijke woningen, wat een directe weerslag heeft op hun gezondheid en schoolleven.
Door gezinnen in staat te stellen voor een aangepaste prijs huiseigenaar te worden doorbreekt ons project de armoedecirkel en geeft het ouders de kans om overdraagbaar bezit op te bouwen.
Onze participatieve aanpak geeft de gezinnen meer emancipatiemogelijkheden.

Welke vernieuwende methodologie wordt door jullie ingezet om armoede bij jullie doelpubliek te bestrijden? Verklaar ook hoe de doelgroep hierbij betrokken wordt.

Door een degelijke woning aan te bieden bestrijdt CLTB de ondermaatse woonomstandigheden die het dagelijks leven van te veel kwetsbare Brusselse gezinnen bepalen.
De toegang tot een sociale woning aanpakken via eigendom is innovatief en voordelig, aangezien het gevaar voor ontbering bij eigenaars kleiner is dan dat van huurders (KBS, 2018).
Via onze doorverkoopformule houdt CLTB de woning op een blijvende manier betaalbaar en wordt gewaarborgd dat ze altijd bestemd zal zijn voor dit doelpubliek, waardoor de impact op lange termijn groter wordt.
De bewoners staan centraal bij het besturen van CLTB. Ze zijn vertegenwoordigd in de RvB en de AV, ze worden betrokken bij het ontwerp van de woningen en krijgen opleidingen om de woningen en mede-eigendommen zelfstandig te kunnen beheren zodra ze er gevestigd zijn. Door bewoners en kandidaat-eigenaren te ondersteunen bij het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten zoals rommelmarkten, workshops gezond koken en fietscursussen, wil CLTB de mogelijkheden van zijn leden in de verf zetten.
Deze methodologie speelt in op verschillende aandachtspunten i.v.m. armoede, zoals tewerkstelling, maar heeft ook een rechtstreekse impact op de waardigheid.

Welke resultaten heeft dit project bereikt en hoe zijn die gemeten?

Ongeveer 50 gezinnen met lage inkomsten (in totaal 177 mensen) wonen nu in een CLTB-woning. Het zijn degelijke woningen maar zij betaalden ze een prijs die in verhouding stond tot hun inkomsten. Dit stelt hen in staat geleidelijk aan een vermogen op te bouwen en de armoedespiraal te doorbreken. 3 huishoudens zijn van hun CLTB-woningen al kunnen verhuizen naar een grotere CLTB-woning die beter geschikt is voor hun gezin.
150 andere woningen zijn in voorbereiding. Om de impact van zijn werking op de gezondheid en het schoolleven van de kinderen, op de toegang tot de arbeidsmarkt en op de inkomsten van het huishouden op lange termijn te evalueren is CLTB instrumenten gaan gebruiken om die impact te meten. Onze werking is nog te jong om een gedetailleerde analyse te kunnen maken.
Onze formule en organisatie zijn vernieuwend, in continentaal Europa zelfs baanbrekend, en hebben al geleid tot soortgelijke initiatieven in Vlaanderen, Walloniƫ, Frankrijk, Duitsland en Nederland.