OCMW Eeklo

Kunnen jullie het belang van jullie specifieke doelgroep schetsen en hoe jullie deze bereiken binnen het project?

Als lokaal bestuur zetten we samen met partners Huis van het Kind, zeer hard in op het bereiken, ondersteunen en begeleiden van gezinnen met kinderen. We zetten hierbij in op ouders met heel jonge kinderen maar zetten ook intens in op kwetsbare ouders met schoolgaande kinderen omdat onderwijs een belangrijke hefboom is om kinderen kansen te bieden. Kwetsbare gezinnen hebben vaak te maken met een complexe thuissituatie die veelal het schoollopen belemmert.

Hoe vroeger en hoe grondiger we kunnen ingrijpen en ondersteuning bieden, hoe groter de impact die de acties hebben op het positief beïnvloeden van de leefsituatie van de gezinnen en de realisatie van hun sociale grondrechten. Met het installeren van een brugfiguur ingebed buiten de onderwijswereld, hebben we een uitstekende manier gevonden om deze doelgroep (schoolgaande kinderen en hun ouders) in een vroeg stadium te bereiken en effectief te ondersteunen.

Welke vernieuwende methodologie wordt door jullie ingezet om armoede bij jullie doelpubliek te bestrijden? Verklaar ook hoe de doelgroep hierbij betrokken wordt.

De gebruikte methode gaat uit van een outreachende, krachtgerichte, aanklampende en cliëntgerichte aanpak van de Brugfiguur. De Brugfiguur heeft geen bureau op school maar gaat langs bij de gezinnen. Dit gebeurt op school en bij de gezinnen thuis. Deze vorm van nabijheid wordt als drempelverlagend ervaren door de gezinnen. Elk contact en elke begeleiding is uniek en afgestemd op de situatie en mogelijkheden van het gezin. Er bestaat geen vaste formule. De Brugfiguur wordt een vertrouwensfiguur voor het gezin en behoudt ook nauwe contacten op kantelmomenten. De inbedding van de Brugfiguur bij een niet-institutionele partner, zijnde vzw Wijkcentrum De Kring, een vereniging waar armen het woord nemen, zorgt voor een extra vernieuwend aspect aan de methodologie. Hierdoor wordt er een neutraal karakter gekoppeld aan de Brugfiguur wat zorgt voor een zeer laagdrempelige en toegankelijke manier van werken.

Naar aanleiding van de Inspiratiedag op 4 juni 2019 werd alle informatie omtrent aanpak, methodologie, ... gebundeld op de website www.eeklo.be/brugfiguur.

Welke resultaten heeft dit project bereikt en hoe zijn die gemeten?

Van bij de start van het project Brugfiguur werd alles grondig geregistreerd.

De brugfiguur werkte de afgelopen 5 jaar met 229 kwetsbare gezinnen en bereikte 577 kinderen in die gezinnen. Al die gezinnen samen werden 497 keer toegeleid naar andere organisaties.
In deze periode werden er 911 sociale grondrechten gerealiseerd op gezinsniveau:

Hieronder enkele quotes van ouders:

“Ze heeft me meegeholpen om uit te put te geraken tot waar ik nu zit, om steeds naar boven te klimmen. Het is nog een lange weg maar ze heeft me al veel geholpen.”
“Ze steunt mij en motiveert mij. Ze zegt altijd: “Jij kan dit alleen doen” “Je hebt genoeg capaciteiten om te solliciteren voor deze functie”. Zij motiveert me veel. Voor ons is de brugfiguur een onmisbaar persoon.”
“De brugfiguur is een vertrouwenspersoon. Ze luistert naar mij en zorgt steeds voor een oplossing of een antwoord op al mijn vragen.”