vzw La Maison Source

Kunnen jullie het belang van jullie specifieke doelgroep schetsen en hoe jullie deze bereiken binnen het project?

Armoede heeft noodlottige gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. La Maison Source biedt hulp aan jonge ouders die het slachtoffer zijn van een zekere kwetsbaarheid die verband houdt met de armoede die hen treft: moeilijkheden die voortkomen uit hun vroegere leven, hun sociale omgeving, problematische familiale context, ouderschap op jonge leeftijd, migratieachtergrond, een handicap (verstandelijk of lichamelijk) of zwakheden die verband houden met geestelijke gezondheidsproblemen. De vereniging vangt ook gezinnen op waarvan de kinderen tijdelijk zijn geplaatst. De werking als buurtorganisatie zorgt voor betere toegankelijkheid, de betrokkenen voelen zich gerustgesteld, niet beoordeeld en niet gecontroleerd, wat de hulp toegankelijker maakt. Deze aanpak "in vertrouwen" maakt het vervolgens mogelijk om de link te leggen naar andere specifieke hulp bij andere sociale diensten of gezondheidsdiensten. Het gaat om een geheel van eerstelijnspartners dat onze acties naar de gezinnen toe kenbaar maakt.

Welke vernieuwende methodologie wordt door jullie ingezet om armoede bij jullie doelpubliek te bestrijden? Verklaar ook hoe de doelgroep hierbij betrokken wordt.

Het vernieuwende is het globale concept van het project: "het is samen de alledaagse dingen beleven, toegespitst op het kind tijdens de opvangdagen, in de vorm van anticiperende (preventieve) bijstand, op regelmatige en langdurige basis (tot de leeftijd van 6 jaar). Dit in een "didactisch huis", waar zich meerdere gezinnen bevinden (tussen 3 en 6 gezinnen), waardoor de gezinnen uit hun isolement kunnen geraken.
De ouders bepalen welke acties zij willen ontwikkelen. Zowel kinderen als ouders worden betrokken bij de opgezette acties: de methode is gebaseerd op praktische toepassing in concrete situaties: maaltijden bereiden en geven, de juiste lichaamsverzorging geven, het kind stimuleren, het kind geschikt spelmateriaal aanreiken, de band scheppen of verstevigen, coherente en liefdevolle educatieve bakens zetten, … De dagelijkse handelingen worden dus gesteld door de ouders, het versterken van de vaardigheden wordt ontwikkeld zodat de verworvenheden naar de thuissituatie overgebracht kunnen worden.
De impact is tweeledig voor het kind. Door regelmatig aanwezig te zijn wordt het globaal gestimuleerd (lichamelijk, cognitief en geestelijk) en tegelijk doet het zijn voordeel met de inspanningen die naar de ouders toe worden gedaan door de hele begeleiding rond hun eigen behoeften.

Welke resultaten heeft dit project bereikt en hoe zijn die gemeten?

Er zijn resultaten op 4 vlakken en ze worden gemeten door onze acties met de gezinnen te evalueren (instrumenten die specifiek zijn gecreëerd om de gezinnen te volgen):

  • kinderen worden gestimuleerd en hun globale ontwikkeling (lichamelijk, cognitief, geestelijk) verbetert door de activiteiten die binnen de vzw via de ouders en interveniënten worden aangeboden,
  • de vaardigheden van de ouders worden versterkt door middel van workshops, uitwisselingen en informatie die ze krijgen tijdens de onthaaldagen en via de methoden om één en ander naar de thuissituatie over te brengen,
  • er wordt in basisbehoeften voorzien: materieel voor kinderopvang, spelletjes en kleding, alsook materieel dat inspeelt op de behoeften van het kind binnen zijn gezin via de tweedehandsdienst,
  • het maatschappelijk netwerk en het netwerk van gezinshelpers wordt ontwikkeld (dankzij banden tussen de gezinnen, met vrijwilligers, via verwijzing naar specifieke diensten).