Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw

In het filmpje wordt met ‘vierkantjes’ kinderen in armoede of een precaire situatie bedoeld. Vaak worden zij geconfronteerd met een toegang die niet op maat is (een ronde toegang). Help mee de bestaande drempels voor deze vierkantjes weg te nemen!

 

Kunnen jullie het belang van jullie specifieke doelgroep schetsen en hoe jullie deze bereiken binnen het project?

De digitale kloof is al veel langer gekend; de coronacrisis maakt ze zichtbaarder en roept op tot directe actie. Veel kwetsbare gezinnen hebben thuis geen computer wat preteachting en goede communicatie met de school bemoeilijkt. Veel scholen doen hun best om werkblaadjes op papier te voorzien. Maar toch is er ongelijkheid: interactieve oefeningen met leuke beloningssystemen, live uitleg of bijkomende duiding krijgen van je leerkracht, je klasgenootjes kunnen zien en met elkaar praten,... zijn van grote meerwaarde ifv gelijke onderwijskansen! Bovendien is digitale toegang niet alleen in coronatijden van belang. Zo vertelde een mama dat nu haar dochter een computer ontvangen heeft via ons project, dat ook zij nu haar online lessen van Leerpunt kan volgen, haar belastingen online kan invullen,... Een computer geeft extra kansen aan kwetsbare GEZINNEN!
We bereiken de doelgroep via onze Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen, verschillende partnerorganisaties die dit project mee trekken én alle Aalsterse basisscholen.

Welke vernieuwende methodologie wordt door jullie ingezet om armoede bij jullie doelpubliek te bestrijden? Verklaar ook hoe de doelgroep hierbij betrokken wordt.

Ons project zet in op de 3 drempels van de digitale kloof: het hebben van een computer, internettoegang en vaardigheden om ermee aan de slag te gaan:
- we zamelen laptops in bij bedrijven en particulieren. Die laptops worden gerefurbished door een Aalsters bedrijf waar we recent mee samenwerken. Per ingezamelde laptop betalen we € 130. De Aalsterse basisscholen brachten in kaart welke leerlingen geen laptop hebben. De scholen met de hoogste OKI-indicator krijgen eerst laptops. De school bezorgt de gezinnen een gratis laptop die ze mogen houden. We starten onze eerste ronde met de derde graad basisonderwijs. In een volgende fase komt de tweede graad aan de beurt.
- de scholen voorzien internettoegang via de gratis vouchers van Proximus/Telenet
- de ICT-coördinator van de school installeert de schooleigen programma's op de laptop, bezorgt de nodige codes (bv. Smartschool,...), geeft ouders uitleg over de werking van de laptop, zodat het gezin weet hoe de laptop werkt. Daarnaast voorziet Leerpunt via hun DIGIpunt online ondersteuning voor gezinnen die vragen hebben.

Onze Vierdewereldgroep is 1 van de trekkers van dit project; er gebeurt constante toetsing bij kwetsbare gezinnen over het project. Het project is gegroeid vanuit hun vraag!

Welke resultaten heeft dit project bereikt en hoe zijn die gemeten?

Tot vandaag kregen 188 leerlingen een laptop: 122 vd derde graad en 66 vd tweede graad lager onderwijs. Hoeveel (mogelijke) broer(s), zus(sen) en ouder(s) we hiermee bereikt hebben, weten we niet. Ook de leerwinst of extra kansen die de laptop in het gezin teweeg brengt, zijn moeilijk te meten. Maar de lovende getuigenissen van ouders spreken voor zich! We plannen een belronde naar de scholen om naar ervaringen te peilen.
Ook de resultaten van onze goede contacten die nu opgebouwd worden in ons samenwerkingsverband, kunnen we tot vandaag moeilijk meten, maar zijn hoopvol voor de toekomst!
Dit zijn resultaten waar we best wel fier op zijn. Tegelijk is de nood nog groot; nog 54 laptops in de tweede graad lager onderwijs. En ook de noden in het secundair onderwijs zijn groot; de actie van Ben Weyts heeft niet veel laptops naar Aalst gebracht, dus ook daar is extra ondersteuning welkom!