CAW Brussel - Team Gezinsondersteuning Ketjes BXL

Kunnen jullie het belang van jullie specifieke doelgroep schetsen en hoe jullie deze bereiken binnen het project?

Doelgroep Team Gezinsondersteuning Ketjes BXL : Gezinnen met jonge kinderen (-9m tot 6 jaar) en eventueel ook oudere kinderen, die zich in precaire en multi-probleemsituaties bevinden, voor wie moeilijk hulp gevonden wordt in het reguliere aanbod, waarbij de ontplooiingskansen van het kind in gevaar zijn en waarvoor vanuit de context hiervoor geen afdoende hulpvraag gesteld wordt. De doelgroep werd afgebakend op basis van de precaire situatie waarin het kind en zijn/haar familie zich bevindt en waarbij hulp nodig is op verschillende levensdomeinen tegelijkertijd. Gezinnen worden bereikt via doorverwijzers op de nulde lijn , vnl Kind en Gezin die met alle gezinnen met pasgeborenen in contact komt en in Brussel vaak botst op gezinnen in schrijnende leefomstandigheden, waar geen andere hulpverlening reeds in betrokken is.

Welke vernieuwende methodologie wordt door jullie ingezet om armoede bij jullie doelpubliek te bestrijden? Verklaar ook hoe de doelgroep hierbij betrokken wordt.

- Outreach methodiek : Werken aan een vertrouwensrelatie met aandacht voor de krachten in een gezin. Wat gaat er wél goed! . Dit verhoogt de draagkracht van mensen, ze krijgen terug vertrouwen. Op korte termijn w duidelijk wat er aan de hand is en werk je naar duurzame oplossingen. Een netwerk installeren van mensen die belangrijk kunnen zijn.- methodiek toekomstorientering : we moedigen mensen in precair verblijf aan om opnieuw na te denken over een zinvolle toekomst .

- toeleiding basisrechten : We onderzoeken waar mensen recht op hebben en gaan samen met hen bij betreffende diensten aankloppen om deze rechten te verwerven. We zijn daarin zeer vasthoudend.

- ondersteuning basisnoden : samen naar de dokter, samen naar de school van de kinderen, natuurlijk altijd in overleg en op vraag van het gezin. aanbod pakketten herbruikbare pampers voor gezinnen met verschillende kleine kinderen, een duurzame oplossing voor de hoge kosten voor pampers.

- toeleiding naar woonst, opvanginitiatieven : steeds op zoek naar samenwerkingen

- uitlenen speelbox : We spelen samen en leren ouders in interactie te gaan met hun kinderen via spel. We wisselen de speelbox zodat een kind en zijn gezin verschillende spelvormen kan ontdekken.

Welke resultaten heeft dit project bereikt en hoe zijn die gemeten?

We zijn nu een jaar bezig. Resultaten leiden we af uit het aantal begeleidingen dat afgerond konden worden. We laten immers een gezin niet los vooraleer ze zelfstandig verder kunnen. We staan versteld van de snelheid waarmee een gezin vorderingen maakt. Begeleidingen duren gemiddeld tussen 6 en 10 maanden. Begeleidingen duren langer als er bijvoorbeeld een psychiatrische problematiek aanwezig is, als er een zware huisvestingsproblematiek is, of als lange wachtlijsten ons werk vertragen.

Verder bevragen we ook resultaten bij de gezinnen. Aan de hand van een tijdslijn bekijken we welke doelstellingen ze hebben kunnen bereiken.

In de tweede helft van dit jaar spitsen we ons nog toe op hoe we resultaten nog nauwkeurig kunnen meten.