OCMW Sint-Truiden

Kunnen jullie het belang van jullie specifieke doelgroep schetsen en hoe jullie deze bereiken binnen het project?

Het team outreachend werken is een team dat intensieve en integrale gezinsondersteuning biedt aan gezinnen met een zware, meervoudige problematiek. Het team wil vooral gezinnen met kinderen die in schrijnende omstandigheden leven en die voorheen onder de radar bleven, nu ook daadwerkelijk bereiken. Om deze gezinnen te bereiken, is een nauwe samenwerking met het netwerk Huis van het Kind nodig.

In dit netwerk zitten alle organisaties en diensten in Sint-Truiden die met gezinnen met kinderen in aanraking komen, alsook de basis- en secundaire scholen. Het project streeft naar een zichtbare en door de gezinnen beleefde verbetering van de leefomstandigheden waardoor de negatieve impact op de ontwikkelingskansen van de kinderen keren. Door het verbeteren van de context waarin de kinderen opgroeien, stijgen hun startmogelijkheden.

De outreachers werken vanuit een individuele en integrale gezinsbenadering. Zij werken op basis van een individuele begeleiding aan huis, over de diverse levensdomeinen heen.

Welke vernieuwende methodologie wordt door jullie ingezet om armoede bij jullie doelpubliek te bestrijden? Verklaar ook hoe de doelgroep hierbij betrokken wordt.

Het team outreachend werken gaat actief naar de gezinnen toe. Een outreachend werker gaat op huisbezoek bij de gezinnen om hen te ondersteunen uitgaande van de kracht van de gezinnen zelf en dit steeds op tempo van het gezin. Samen gaan ze op weg naar duurzame oplossingen/hulpverleningstrajecten en dit wordt zeer breed ingevuld.

De outreachers werken met gezinnen met kinderen vanaf de zwangerschap.

Om een gezin met een pasgeboren baby extra te bereiken en te ondersteunen, wordt er gebruikt gemaakt van de babykaart. Dit is een kaart waarmee een gezin bij de apotheek gratis babyvoeding en verzorgingsproducten kan krijgen. De outreachers werken nauw samen met het netwerk Huis van het Kind, waarin de doelgroep sterk wordt vertegenwoordigd door de armoedevereniging OnderOns.

Het project werd ook uitgewerkt in samenwerking met het netwerk Huis van het Kind en in samenwerking met de mensen in armoede zelf. Dit ganse traject werd begeleid door TAO.

Uit een bevraging van zowel de lokale actoren als de en mogen functioneren als vertrouwenspersoon.

Welke resultaten heeft dit project bereikt en hoe zijn die gemeten?

In 2019 werden er 38 gezinnen aangemeld voor een outreachende begeleiding. In totaal werden er in 2019 51 babykaarten uitgekeerd aan gezinnen, ook zonder outreachende begeleiding (Kostprijs: 14 500 euro). Er werden ook luiers aangekocht ten bedrage van 2.000 euro, die meegenomen werden naar de gezinnen.

In 2019 was de totale kostprijs van de Septembertoelagen 11.000 euro. Bijkomend werden er nog 153 schoolcheques uitgekeerd aan gezinnen met een totale kost van 1.900 euro.

De kost van de tussenkomsten in kinderkleding was 9.700 euro en er werden 17 attesten individueel tarief kinderopvang afgeleverd.

Bijkomend werden er 4 gezinnen begeleid door Thuiscompagnie in samenwerking met het outreachend werken. Als deze resultaten werden gemeten na nauwkeurige registratie.