Centre d'Action Laïque de la Province de Liège

Kunnen jullie het belang van jullie specifieke doelgroep schetsen en hoe jullie deze bereiken binnen het project?

Het proefproject Ateliers de Seraing biedt tal van buitenschoolse activiteiten voor de kinderen van een achterstandswijk. Het publiek van deze wijk is typisch voor stedelijke centra in moeilijkheden: een jonge, groeiende bevolking die bestaat uit buitenlanders en alleenstaanden, met een zeer laag inkomen. Deze factoren leiden tot maatschappelijk determinisme en tot een terugplooien op de eigen gemeenschap. Het merendeel van ons publiek bestaat uit kinderen die zelf nieuwkomers zijn of geboren werden in recent geëmigreerde gezinnen. Het ontbreken van aangepaste buitenschoolse begeleiding heeft het Centre d'Action Laïque ertoe aangezet te starten met de Ateliers de Seraing, waar iedereen zonder enige vorm van discriminatie hulp krijgt om te slagen en kan ervaren wat samenleven en solidariteit zijn. De kinderen worden opgevangen in een stimulerende omgeving, met speels educatief materiaal op maat, en leren nieuwe horizonten kennen met, onder meer, culturele en leerzame uitstapjes (musea, verblijven op het platteland, enz.).

Welke vernieuwende methodologie wordt door jullie ingezet om armoede bij jullie doelpubliek te bestrijden? Verklaar ook hoe de doelgroep hierbij betrokken wordt.

We voorzien gezinnen kosteloos van schoolgerei voor een jaar (boekentassen, alle benodigdheden) maar leveren ook rechtstreeks aan de school. Onze workshops scheppen voor de kinderen een positief leerklimaat, wat een impact heeft op hun relatie met naar school gaan en hun een venster op de wereld biedt. We vangen hen op in het Frans, in een inclusieve en stimulerende omgeving, en helpen hen de vaardigheden te verwerven die essentieel zijn voor de rest van hun schoolloopbaan. We maken gebruik van spel, dialoog en onze eigen, zelf ontwikkelde pedagogische hulpmiddelen als leermethode en belonen inspanningen (volharding, motivatie, zelfstandigheid) en organiseren in het verlengde van die verworvenheden culturele uitstappen met of zonder hun ouders. Zo bieden we een alternatief voor het dagelijkse leven, we doorbreken het sociale isolement, stimuleren nieuwsgierigheid en solidariteit en helpen mensen nieuwe ervaringen en duurzame knowhow te ontdekken.

Vanuit een participatief, open en democratisch model worden de kinderen betrokken bij elke laag van onze activiteiten, die we voortdurend aanpassen aan hun  individuele ontwikkelingen, wensen en opmerkingen. Daartoe werken de begeleiders met een systeem van suggesties, talrijke activiteiten en kleine attenties die kinderen het gevoel geven dat ze erbij horen, belangrijk zijn en beloond worden voor hun inspanningen.

Welke resultaten heeft dit project bereikt en hoe zijn die gemeten?

De voorzieningen die tussen 2008 en 2014 zijn uitgebouwd, zijn geëvalueerd met een kwalitatieve beoordeling, met statistieken over deelname en individuele ontwikkelingen, en met een resultatenonderzoek (getuigschriften basisonderwijs voor en na onze Ateliers); Op alle niveaus is de evolutie positief (geen gescheiden leertrajecten meer, vertrouwen van de kinderen, enz.)

Uit de evaluatieverslagen blijkt een zeer positieve reactie van het publiek en een uitzonderlijk hoge participatiegraad voor een dergelijk project. Zowel voor de integratie van de trajecten en de sociaal-culturele vermenging als voor de ondersteuning van de kwaliteit van het onderwijs (minder zittenblijvers) lijkt de evolutie opwaarts en positief te zijn. Goede resultaten en mond-tot-mondreclame zijn beslissend geweest om gemeenschappen te bereiken die nu zeer betrokken zijn. De wijkschool heeft aan kwaliteit en solidariteit gewonnen. Voor veel kinderen heeft ze een positief imago gekregen en de kinderen zelf hebben meer vertrouwen gekregen in hun capaciteiten, ze zijn nieuwsgieriger, proactief en solidair.